Forretningsbetingelser

Ved anvendelse af ydelserne på hjemmesiden under domænet Brugtetrusser.dk accepterer du som bruger følgende forretningsbetingelser.


§1 Indledning

1.1 Driften af hjemmesiden varetages af brugtetrusser.dk

§2 Medlemskab

2.1 Adgangen til at benytte de af Brugtetrusser.dk tilbudte ydelser afhænger af, at man registrerer sig som medlem på Brugtetrusser.dk

2.2 Medlemskab af Brugtetrusser.dk bliver etableret og er gyldigt ved:

a) Medlemmets accept af disse forretningsbetingelser for Brugtetrusser.dk.

b) Medlemmets korrekte indtastning af medlemsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse) i Brugtetrusser.dk medlemsprofil. Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger. Ved sletning af alle medlemsoplysninger, som er en forudsætning for at blive medlem af brugtetrusser.dk, anses medlemskabet automatisk for ophørt.

c) Hvis du deaktivere din profil på vores system, skal du være opmærksom på at din profil ikke bliver slettet, men deaktiveret og ikke længere tilgængelig igennem systemet.

2.3 Brugtetrusser.dk forbeholder sig retten til uden samtykke at afslå eller opsige ethvert medlemskab uden varsel. Ethvert medlem kan bringe sit medlemskab til ophør uden varsel under menuen ”Rediger min profil”.

§3 Markedsføring

3.1 Direkte eller skjult reklame, og enhver anden form for markedsføring på Brugtetrusser.dk hjemmeside fra brugere på egne eller andres vegne, er ikke tilladt.

3.2 Enhver handling i strid med 3.1 anses som en væsentlig misligholdelse af aftalen mellem Brugtetrusser.dk og brugeren. Brugtetrusser.dk forbeholder sig ret til at slette indhold på hjemmesiden og til at tage yderligere retsskridt, som Brugtetrusser anser for nødvendige som følge at overtrædelsen af 3.1.

§4 Brugerens særlige forpligtelser

4.2 Brugeren indestår for, at han eller hun ikke ved benyttelsen af Brugtetrusser.dk hjemmeside tilfører Brugtetrusser.dk hjemmeside usædeligt og strafferetsligt indhold samt virus, programmer og software, som kan påføre Brugtetrusser.dk samt andre brugeres software og/eller hardware skade.

4.4 Brugeren indestår for, at han eller hun vil bruge platformen i overensstemmelse med de i disse forretningsbetingelser beskrevne retningslinjer. Brugtetrusser.dk forbeholder sig ved mistanke om misbrug retten til at analysere brugerens korrespondance med andre brugere via platformen samt at opsige dennes medlemskab.

4.5 Brugeren indestår med at ved oprettelse af en konto på systemet bekræftes der at brugeren er over 18 år og godkender systemets betingelser. Der godkendes ligeledes også at brugeren er indforstået med at det er strengt forbudt at anvende systemet til formål vedrørende fysiske seksuelle ydelser mellem to eller flere parter, som kan betragtes som prostitution. Alt, der er i strid med vores regler, kan føre til direkte blokering af adgangen til systemet.

§5 Ansvarsfraskrivelse for Brugtetrusser.dk

5.2 Brugeren er indforstået med og accepterer, at Brugtetrusser.dk ikke kan drages til ansvar for andre brugeres benyttelse eller videregivelse af oplysninger på Brugtetrusser.dk hjemmeside.

5.3 Brugtetrusser.dk kan ikke drages til ansvar for ydelsens tilgængelighed, fejl eller ved reducering og/eller udeblivelse af tjenestens funktionsdygtighed, herunder virus, tekniske fejl og/eller udfald.

5.5 Brugtetrusser.dk kan ikke drages til ansvar for indholdet på Brugtetrusser.dk hjemmeside; herunder særligt tekst, information eller links som er indrykket af medlemmer i fritekst-felter på hjemmesiden.

§6 Databeskyttelse

6.1 Ved afgivelse af deres oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, rutineinformation er brugeren indforstået med og samtykker samtidig til, at alle sådanne oplysninger som en nødvendig konsekvens af selve Brugtetrusser.dk forretningskoncept kan blive tilgængelige for enhver, der benytter Brugtetrusser.dk hjemmeside. Dette gælder dog ikke for bankoplysninger og lignende, som vil blive behandlet fortroligt.

6.2 Brugtetrusser.dk vil så vidt muligt træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at medlemmers opgivne medlemsoplysninger ikke er tilgængelige for brugere i videre omfang end det, der er en nødvendig følge af Brugtetrusser.dk forretningskoncept.

6.4 Et medlem kan til enhver tid under menuen ”Min konto” foretage ændringer af eller slette sine medlemsoplysninger.

6.5 Ved upload af billeder eller en videoer på systemet, overdrager du ejerskabet af billederne eller videoerne til Brugtetrusser.dk.

6.6 Der henvises til Brugtetrusser.dk generelle datapolitik. Du finder betingelserne her general privacy policy.

§7 Ændring af forretningsbetingelser

7.1 Brugtetrusser.dk forbeholder sig retten til at ændre disse forretningsbetingelser.

7.2 De opdaterede forretningsbetingelser vil blive offentliggjort på Brugtetrusser.dk platform. Ændringer til Brugtetrusser.dk privatlivspolitik træder i kraft, når de er offentliggjort på denne side. Ved fortsat at bruge Brugtetrusser.dk services efter ændringer er offentliggjort på Brugtetrusser.dk platform accepterer du de ændrede forretningsbetingelser. Hvis du ikke vil accepterer ændringerne til forretningsbetingelserne, kan du lukke din profil på Brugtetrusser.dk .

§8 Øvrige bestemmelser

8.1 Såfremt én eller flere af bestemmelserne i disse forretningsbetingelser bliver uvirksomme eller viser sig uigennemførlige, er parterne forpligtet til at træffe lovlige foranstaltninger, som i videst mulig omfang fører til samme eller tilsvarende resultat.

8.2 Såfremt én eller flere bestemmelser i disse forretningsbetingelser ikke er virksomme eller viser sig uigennemførlige, har uigennemførligheden eller uvirksomheden ikke indflydelse på gyldigheden af de øvrige bestemmelser.

8.3 Enhver tvist mellem Brugtetrusser.dk og en bruger afgøres efter dansk ret.

§9 Kontakt

Ved spørgsmål eller klager til Brugtetrusser.dk forretningsbetingelser, bedes du kontakte os på:

kontakt@brugtetrusser.dk

Hjemmesiden ejes og administreres af:
Globale Ads ApS
Kongensgade 18 2,
6070 Christiansfeld